JOINT PAIN REDUCTION

Are You Suffering
From Chronic Joint Pain?

โรคข้อเสื่อมสร้างผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์หลายล้านคนทั่วโลก ทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดทุพพลภาพและคุณภาพชีวิตด้อยลงตามมา
อาการปวดข้อยังอาจส่งผลให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวก ทำให้กิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่างๆ ดำเนินอย่างติดขัดและไม่เต็มที่

สาเหตุของอาการปวดข้อ


  • โรคข้อเสื่อม
  • การบาดเจ็บในอดีต
  • ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเอ็นเสด (NSAIDs) หรือสเตียรอยด์ (Steroids) เป็นเวลานาน
  • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)
  • การเปลี่ยนแปลงของวัยที่สูงขึ้น

เซเลอร์เจน ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ปราศจากความเจ็บปวดหลังรับประทานเพียงไม่กี่สัปดาห์
โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดหรือการผ่าตัด เป็นวิธีบรรเทาอาการตามธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
ช่วยควบคุมความปวดจากโรคข้อเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากผลข้างเคียง

DOCTORS' CELERGEN REVIEWS
“ผมเองเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านเอ็นเข่าด้านซ้าย โดยหมอกระดูกได้แนะนำผมว่าควรได้รับการผ่าเพื่อการรักษา แต่ถึงอย่างนั้นผมเองเลือกที่จะปฏิเสธ จนกระทั่งผมได้มาพบกับอาหารเสริมอย่าง CELERGEN ผมรับประทานเป็นประจำและต่อเนื่อง จนปัจจุบบันผมเองไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด และในเร็วๆนี้ผมเองกำลังจะเข้ารับการตรวจด้วย MRI เพื่อดูอาการ ”
Dr. Michael Klentz
“ผมรับ CELERGEN มาลองทานประมาณ 2 เดือนแล้ว เมื่อก่อนผมมีอาการเจ็บและปวดเข่าเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้รับประทานเข้าไปปรากฏว่าผมไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลย และผมคิดว่าผมเองคงไม่ต้องพึ่งยากลุ่ม NSAIDS อีกต่อไป”
Dr. Angelo Baccellieri
[nbsp_tc]“คนไข้ของฉันไม่สามารถขยับนิ้วมือของเธอได้ นอกเหนือจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น มันยังส่งผลให้เธอใช้ชีวิตลำบากยิ่งขึ้น”
Dr. Uzzi Reiss
“ฉันมีอาการปวดสะโพเรื้องรัง จนได้รับคำแนะนำให้ฉันเปลี่ยนสะโพก แต่เมื่อฉันได้พบกับ CELERGEN ฉันรับประทานอาหารเสริมมาประมาณ 1 เดือนแล้ว โดยรับประทานติดต่อกันทุกวัน ผลปรากฏว่าฉันกลับไม่รู้สึกเจ็บสะโพกอีกเลย”
Dr. Robban Sica
“สามเดือนมานี้ฉันได้ตรวจพบว่ากระดูกฉันไม่มีความแข็งแรง ซึ่งมันสร้างความทุกข์ให้ฉันเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้พบกับ CELERGEN กระดูของฉันแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ”
Dr. Alex Alonso

การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของ

เซเลอร์เจนในการลดความปวดบริเวณข้อ

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวันในอาสาสมัครจำนวน 2,960 คนที่มีอายุเฉลี่ย 61 ปี พบว่าประมาณ 21% ของผู้ทดสอบรู้สึกว่าอาการปวดทั้งหมดบรรเทาลง และอาสาสมัคร 83.6% รายงานว่าสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

 

 

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 21 วัน และ 42 วัน ต่ออาการปวดเข่าและสะโพกที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเสื่อม ซึ่งมีการประเมินความปวดด้วยตนเองจากผู้ป่วยจำนวน 67 คน เปรียบเทียบกับผลของการใช้ยา Diclofenac ที่ใช้เป็นยาแก้ปวดและต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ณ วันที่ 21 พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ Bio-DNA CMC จำนวนเกือบถึง 15% รายงานถึงอาการปวดเข่าและสะโพกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Diclofenac จำนวนกว่า 25% ที่มีอาการปวดลดลง ส่วน ณ วันที่ 42 ผู้ป่วยที่ใช้ Bio-DNA CMC จำนวนเกือบ 40% รายงานถึงอาการปวดเข่าและสะโพกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Diclofenac ซึ่งมีจำนวนเพียง 35% ที่มีอาการปวดเข่าและสะโพกลดลง

กล่าวคือ Bio-DNA CMC มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับหรือสูงกว่ายา Diclofenac ภายหลังจากการรักษา 6 สัปดาห์ ในการจัดการความปวดของโรคข้อเสื่อม โดยปราศจากอาการข้างเคียงดังเช่นอาการข้างเคียงของยา Diclofenac

ในขณะที่เซเลอร์เจนให้ผลดีต่อการจัดการกับความปวดขั้นรุนแรง แต่อาการปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้อเสื่อม ปวดหลังส่วนล่าง และความปวดอื่นๆ ก็ยังเป็นเรื่องที่รักษาให้หายได้ยาก นักวิจัยหลายคนในแขนงนี้เชื่อว่า วิธีสร้างประสิทธิภาพดีที่สุดในการรักษาอาการปวดเรื้อรังก็คือ ให้ทีมสหวิชาชีพ (รวมถึงผู้ดูแลด้านสุขภาพจากหลายสายวิชา) ร่วมมือกันจัดการกับ
ความปวดด้วยวิธีหลากหลายรูปแบบ

อย่าปล่อยให้อาการปวดข้อจำกัดการใช้ชีวิตของคุณ

  • ใช้ชีวิตสนุกปราศจากความเจ็บปวด เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและอิสระ
  • ชะลอการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนข้อต่อ ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอักเสบบริเวณข้อ
  • ไม่ต้องพึ่งพายาแก้ปวดและเอ็นเสด (NSAIDs) ที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเมื่อใช้ติดต่อกันนาน
  • เสริมสร้างกระดูกอ่อนข้อต่อและโครงสร้างส่วนอื่นๆ ภายในข้อต่อ