คุณประโยชน์ ลดค่าดัชนีน้ำตาล

Do You Want To Lower
Your Blood Sugar Levels ?

ดัชนีไกลซีมิก คือมาตรฐานที่ให้กับอาหารเมื่อเทียบดูว่าอาหารเหล่านั้นทำให้เกิดการเพิ่มของระดับกลูโคสในกระแสเลือดได้ช้าหรือเร็วเท่าใด ระดับกลูโคสในกระแสเลือดหรือที่เรียกคุ้นกันว่า “น้ำตาลในเลือด” นี้ หากสูงเกินปกติก็จะเป็นพิษและเป็นเหตุให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ส่วนอาหารที่มีค่าไกลซีมิกต่ำจะปลดปล่อยกลูโคสต่อเนื่องอย่างช้าๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของเซเลอร์เจนต่อการลดค่าดัชนีน้ำตาล

เปปไทด์ เอ็น (Peptide N) ในเซเลอร์เจน มีคุณสมบัติช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ดังนั้นจึงถือเป็นวิธีธรรมชาติในการต่อสู้กับอัตราผู้อยู่ในภาวะโรคอ้วนซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงความผิดปกติทางสุขภาพที่เกี่ยวพันกับโรคอ้วนด้วย

 จากรูปแสดงผลการศึกษาของการประเมินผลจากโปรตีนชนิดต่างๆ 4 ชนิด ได้แก่ เปปไทด์ เอ็น, เนื้อปลา, โปรตีนเคซีน (casein) จากนม และโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ต่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ซึ่งทดสอบในอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 17 คน (อายุประมาณ 32-64 ปี) โดยอาสาสมัครแต่ละคนได้บริโภคโปรตีนเหล่านี้ตามลำดับแบบสุ่ม ซึ่งโปรตีนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในมื้ออาหาร ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารหลักที่เหมือนกัน และเว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์ระหว่างแต่ละมื้ออาหารที่มีโปรตีนนั้นๆ ตัวอย่างเลือดจะถูกสุ่มจากอาสาสมัครแต่ละราย เพื่อประเมินระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ระดับอินซูลิน และตัวชี้วัดทางชีวภาพอื่นๆ ในสภาวะอดอาหาร ทั้งหมด 7 ครั้งหลังอาหารแต่ละมื้อ เป็นระยะเวลานานถึง 240 นาที 

 การศึกษานี้พบว่า อาหารเสริมเปปไทด์ เอ็น ส่งผลลดระดับน้ำตาลในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งลดได้มากกว่าโปรตีนจากเนื้อปลา หรือโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ในการศึกษาทางคลินิกอื่นๆ พบว่าเปปไทด์ เอ็น ช่วยลดความอยากอาหาร และสร้างความอิ่มผ่านการทำงานของเปปไทด์ เอ็น ต่อฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญ

เปปไทด์ เอ็น (Peptide N) ซึ่งเป็นหนึ่งในสารของเซเลอร์เจน คือโปรตีนไฮโดรไลเซตจากทะเลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) หรือค่า GI และยังแสดงให้เห็นว่าเปปไทด์ เอ็น สามารถป้องกันการสะสมของไขมันที่ไม่ดีในร่างกายได้ ในขณะที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type II diabetes) อีกด้วย

  • จัดการกลูโคสในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ได้ถึง 37%
  • ช่วยควบคุมดูแลน้ำหนักร่างกายให้สมดุล