คุณประโยชน์ เสริมแรงกายและระบบฟื้นตัว

Do You Need More Stamina
and Enhanced Performance ?

หากคุณกำลังขาดพลังงาน รู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากการออกกำลังปกติ และคุณก็หวังว่าจะมีแรงกายเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิม เพื่อจะได้ทำทุกกิจกรรมอย่างสนุกเต็มที่

CUSTOMERS' CELERGEN REVIEWS
“The first thing I noticed was that I was able to recover a lot quicker from my workouts… a huge boost to my training regimen because it allows me to work harder without a drop-off in energy and really take it to the next level.”
CURTIS MITCHELL (ELITE SPRINTER)
IAAF WORLD CHAMPIONSHIP 200M BRONZE MEDALLIST
“I now suggest that my clients reconsider all the supplements they take and reduce the long list to only Celergen.”
GEORGE MICHAEL
CELEBRITY PERSONAL TRAINER
เซเลอร์เจนได้รับการเห็นชอบจาก BSCG (Banned Substances Control Group) และผ่านการรับรองว่าปราศจากสารเสพติดและปลอดภัยสำหรับนักกีฬามืออาชีพระดับสูง นั่นหมายความว่า เซเลอร์เจนไม่มีส่วนผสมของสารกระตุ้น ฮอร์โมน สารปนเปื้อน หรือสารปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น

การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของเซเลอร์เจนต่อการเสริมแรงกายและระบบฟื้นตัว

จากรูปแสดงถึงผลของ Bio-DNA Cellular Marine Complex ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งขณะออกกำลังกาย และการฟื้นคืนหลังการออกกำลังกายที่ดีขึ้น ในกลุ่มนักกีฬาผู้ทดสอบโดยการเทียบเคียงกับยาหลอก (placebo)

เซเลอร์เจน อาหารเสริมเพื่อการบำบัดเซลล์ สกัดคุณค่าจากใต้ท้องทะเลลึก หนึ่งเดียวในโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ จะช่วยเพิ่มพลังกายและเสริมการทำงานของระบบฟื้นตัวในทุกกิจกรรม ทำให้คุณมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแกร่ง

  • เพิ่มระดับพลังงานและเสริมแรงกาย
  • ช่วยให้ฟื้นตัวหลังทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยแรงมากหรือการออกกำลังได้เร็วยิ่งขึ้น
  • พัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น