เปปไทด์ อี คอลลาเจน เป็นสารที่จำเป็นอีกตัวหนึ่งของเซเลอร์เจน ที่ช่วยเสริมสร้างผิวของคุณจากภายในสู่ภายนอก สารนี้จะถูกดูดซึมได้ง่ายและส่งผลโดยตรงต่อผิวหนัง ช่วยให้ผิวหนังดูมีสุขภาพดีขึ้นและเปล่งปลั่งเกือบในทันที

การศึกษาทางคลินิกอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่า เปปไทด์ อี คอลลาเจน มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

1. ช่วยลดริ้วรอยและร่องลึกต่างๆ

ผิวหนังชั้นนอกประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่คอลลาเจนและอีลาสติน เปปไทด์ อี คอลลาเจนจะถูกดูดซึมได้ง่าย สามารถยกและกระชับบริเวณที่หย่อนคล้อย ฟื้นฟูให้ผิวชุ่มชื่น ปรับความหนาของผิวหนังให้ดีขึ้น และลดริ้วรอยบางๆ ริ้วรอยร่องลึก รวมถึงลดความหยาบกระด้าง

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทานเปปไทด์ อี คอลลาเจน ขนาด 2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 28 วัน ต่อรอยย่นบนหน้าผากและรอยตีนกาในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีจำนวน 43 คน อายุประมาณ 40-55 ปี

พบว่า ณ วันที่ 28 อาสาสมัครจำนวน 71% ในกลุ่มที่รับประทานเปปไทด์ อี คอลลาเจน มีการลดลงของจำนวนริ้วรอยร่องลึกอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยของริ้วรอยร่องลึกลดลงคิดเป็นค่าเท่ากับ 10% ในทางกลับกัน พบว่ากลุ่มอาสาสมัครควบคุม (control group) มีผิวหนังที่ถูกทำลายมากขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากัน โดยมีริ้วรอยร่องลึกเพิ่มขึ้น 28% ในอาสาสมัครจำนวน 82%

กล่าวคือ เปปไทด์ อี คอลลาเจน ช่วยเสริมสร้างผิวหนังชั้นนอกจากภายในสู่ภายนอก และทำให้ผิวหนังกระชับ อ่อนนุ่ม และชุ่มชื่น ในขณะที่ช่วยลดริ้วรอยบางๆ ริ้วรอยร่องลึกและความหยาบกระด้างอีกด้วย

2.ลดอาการบวมของข้อในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและเป็นโรคที่มีการอักเสบของข้อต่างๆ ตามร่างกาย โดยที่ T-cells จะทำปฏิกิริยากับคอลลาเจน type II โดยเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ในบริเวณข้อต่อ เยื่อหุ้มเซลล์จะค่อยๆ หนาขึ้น ทำลายกระดูกอ่อนและโครงสร้างอื่นๆ ของข้อต่อ

ในการศึกษาทางคลินิก พบว่าคอลลาเจนชนิด hydrolyzed ลดจำนวนของข้อที่บวมและข้อที่นุ่มในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบรุนแรง คอลลาเจนชนิด hydrolyzed จะถูกย่อยและถูกดูดซึมโดยร่างกายได้ง่าย และยังสามารถสะสมอยู่ในกระดูกอ่อนได้ จึงทำให้เปปไทด์ อี คอลลาเจน เป็นการบำบัดรักษาที่เป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและเป็นโรคที่มีการอักเสบของข้อต่างๆ ตามร่างกายซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ในบริเวณข้อต่อนั้นถูกทำลายอย่างมาก คอลลาเจน type II เป็นโปรตีนหลักในกระดูกอ่อนผิวข้อ และสามารถเป็นออโตแอนติเจน (auto-antigen) ต่อโรคนี้ได้

ในการทดสอบทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดสองทาง (double-blind) คอลลาเจนชนิด hydrolyzed ลดจำนวนของข้อต่อที่บวมและอ่อนนุ่มในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบรุนแรง โดยผู้ป่วยจำนวน 60 คนที่มีอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบรุนแรงรายงานว่า มีข้อต่อที่บวมและอ่อนนุ่มลดลงหลังจากรับประทานคอลลาเจน type II จากไก่ เป็นเวลา 3 เดือน โดยปราศจากอาการข้างเคียงใดๆ ซึ่งผลที่ได้นี้ไม่พบในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก (placebo) นอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวน 4 คนในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยคอลลาเจนนี้ไม่มีอาการของโรคอีกเลย

 

3. ลดการปวดและการอักเสบในโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Fibromyalgia)

โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยเป็นอันดับสองในกลุ่มของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ภายหลังข้อเสื่อม เปปไทด์ อี คอลลาเจน ยังยั้งการส่งสัญญาณการปวดและลดการปลดปล่อยสารอักเสบและสารสื่อประสาทไปยังข้อโดยตรง เปปไทด์ อี คอลลาเจน ยังช่วยลดอาการปวดโดยการเปลี่ยนรูปของเส้นใยคอลลาเจนและปรับปรุงสภาวะโดยรวมของกระดูกอ่อนให้ดีขึ้น

คอลลาเจนชนิด hydrolyzed ถูกย่อยและถูกดูดซึมโดยร่างกายได้ง่าย อีกทั้งสามารถบรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ และช่วยสร้างกระดูกอ่อน จึงทำให้เปปไทด์ อี คอลลาเจน เป็นการบำบัดรักษาที่เป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้

การเพิ่ม chondroitin sulfate จะช่วยเพิ่มการพัฒนาของเซลล์ให้ดีขึ้น ในขณะที่ glucosamine จะช่วยเสริมการป้องกันกระดูกอ่อน และยังเพิ่มผลของการลดการอักเสบด้วย